Algemene Voorwaarden

Het is een ieder toegestaan vrijelijk door de website te browsen. Het materiaal van deze website kan gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Het in welke vorm dan ook verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken van dit materiaal voor publieke of commerciële doeleinden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ermosun.

Alle vermeldingen betreffende copyright en andere eigendommen die in het gedownloade materiaal voorkomen, moeten intact blijven. Ermosun is copyrighthouder van de gehele website. Ook leveranciers en/of de bij haar aangesloten bedrijven kunnen op de website een bijdrage hebben geleverd, waarvan zij copyrighthouder zijn.

De inhoud van de website kan niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ermosun, behalve als er in deze voorwaarden anders is bepaald. Alle afbeeldingen van mensen of locaties op de website zijn óf het eigendom van Ermosun óf worden met toestemming door Ermosun gebruikt.

Het is verboden deze afbeeldingen over te nemen. Onrechtmatig gebruik van de betreffende afbeeldingen kan een schending betekenen van het copyright, handelsmerk, het recht op privacy, alsook van wetgeving en regelgeving betreffende telecommunicatie.
 

 

Website ontwikkeld door Infoshop.
E-mail: info@infoshopopmaat.nl